nähdä

[home]

nähdä.1

See, view, experience

(tags: model:see.01)

Nähdä, aistia silmillään, kokea

A0 Entity seeing   Taho, joka näkee
A1 Thing seen   Asia, joka nähdään
A2 Attribute of arg1   Arg1:n ominaisuus

nähdä.2

Meet someone or something

(tags: seed:kohdata, model:meet.02)

Kohdata joku tai jokin

A0 Entity meeting arg1 None Taho, joka kohtaa arg1:n None
A1 Entity or thing met None Taho tai asia joka kohdataan None

nähdä.3

Starve

Not in sync with starve.01, no arg0 in Finnish

Nähdä nälkää

Ei synkr. starve.01:n kanssa, ei arg0:a Suomessa

A1 Creature starving   Olio, joka näkee nälkää
A2 Hunger   Nälkä