muuttaa

[home]

muuttaa.1

Adjust, correct

(tags: seed:säätää, model:adjust.01)

Säätää, muuttaa

A0 Causer of adjustment   Säädön aiheuttaja  
A1 Thing adjusted   Säädetty asia  
A2 End state   Lopputila  
A3 Start state   Lähtötila  
A4 Purpose E.g. “Säädin radiota poistaakseni kohinan” (“I adjusted the radio to remove the noise”) (tags: rare) Tarkoitus Esim. “Säädin radiota poistaakseni kohinan”

muuttaa.2

Move e.g. from one house to another

Note: not in sync with move.01, arg3 present in Finnish

Muuttaa esim. yhdestä talosta toiseen

Huom! Ei synkr. move.01:n kanssa, suomessa arg3 mukana

A0 Entity who moves   Taho, joka muuttaa
A1 Entity who is being moved   Taho, jota muutetaan
A2 Destination   Kohde
A3 Source, moved from where   Lähde, mistä muutetaan