meuhkata

[home]

meuhkata.1

Make a noise, shout

Meuhkata, metelöidä, huutaa

A0 Entity who makes a noise   Taho, joka metelöi

meuhkata.2

Shout

Huutaa

A0 Entity who shouts   Taho, joka huutaa
A1 Utterance   Huudettu asia