merkitä

[home]

merkitä.1

Signify, have a meaning

Tarkoittaa, olla merkitys

A0 Signifier   Asia, jolla on merkitys
A1 Signified   Kyseinen merkitys
A2 Signifiee   Taho, jolle merkitsee

merkitä.2

Make a mark on a surface

(tags:model:mark.02)

Tehdä merkki johonkin pintaan

A0 Entity who marks   Taho, joka merkkaa
A1 Mark   Merkki
A2 Surface   Pinta
A3 Instrument   Väline