mennä

[home]

mennä.1

Movement, go from somewhere to somewhere

Note: not in sync with go.01 or go.02, VVB in Finnish (tags: VVB)

Liikettä, mennä jostain johonkin

Huom! Ei synkr. go.01:n tai go.02:n kanssa, VVB suomessa

A0 Entity in motion, agent   Taho, joka liikkuu, agentti  
A1 Entity or thing in motion if not arg0 Taho tai asia, joka liikkuu Jos ei arg0
A3 Start point   Alkupiste  
A4 End point   Loppupiste  

mennä.2

Go, elapse, wear

None

Kulua

None

A1 Thing going/elapsing None Asia, joka kuluu None
A2 Goes/elapses to E.g. “aika kuluu hukkaan” (“time goes to waste”), “vaate kuluu puhki” (“clothing wears out”) Asia, johon arg1 kuluu Esim. “aika kuluu hukkaan”, “vaate kuluu puhki”

mennä.3

Marry

N.B. Not in sync with marry.01, no separate causer in Finnish (tags: phrasal)

Avioitua, mennä naimisiin

Huom! Ei synkr. marry.01:n kanssa, ei erillistä aiheuttajaa suomessa

A0 Person marrying None Henkilö, joka avioituu None
A1 Person married to None Henkilö, jonka kanssa avioidutaan None

mennä.4

Go in some manner (well, badly…)

Sujua

A1 Thing going in some manner   Asia, joka sujuu
A2 Manner in which arg1 goes, MNR   Tapa, jolla arg1 sujuu, MNR

mennä.5

Go through or be passed

tags:phrasal

Mennä läpi

A1 Thing gone through or passed   Asia, joka on mennyt läpi

mennä.6

Close

tags:phrasal

Mennä kiinni, sulkeutua

A1 Thing closed   Asia, joka menee kiinni

mennä.7

Lose

Mennä, menettää

A1 Thing lost   Menetetty asia
A2 Entity losing arg1   Taho, joka menettää arg1:n

mennä.8

Go over one’s head

tags:phrasal

Mennä yli ymmärryksen

A1 Thing going over one’s head   Asia, joka menee yli ymmärryksen
A2 Entity over whose head arg1 goes   Taho, jonka ymmärryksen yli arg1 menee

mennä.9

Take, win

Note: E.g. a set or a frame

Mennä, voittaa

Huom! Esim. erä tai peli

A1 Set or frame   Erä tai peli
A2 Entity who wins arg1   Taho, joka voittaa arg1:n

mennä.10

Go + description

Mennä joksikin

A1 Entity or thing going   Taho tai asia joka menee
A2 Description   Millaiseksi joku menee

mennä.11

Be fit for, pass for

Mennä tai käydä jostakin

A1 Thing passing for something   Asia, joka menee jostain
A2 Thing passed for   Asia, josta arg1 menee tai käy