mallintaa

[home]

mallintaa.1

Model

Note: Not in sync with model.01, no arg2 in Finnish\t

Mallintaa, kuvata jotakin

Huom! Ei synkr. model.01:n kanssa, ei arg2:a suomessa

A0 Entity modeling something   Taho, joka mallintaa jotain
A1 Entity or thing modeled   Taho tai asia, jota mallinnetaan