mahdollistaa

[home]

mahdollistaa.1

Enable, make possible

Note: not in sync with enable.01, Finnish version requires noun argument, no arg2

Mahdollistaa, tehdä mahdolliseksi

Huom! Ei synkr. enable.01:n kanssa, suomal. versio vaatii substantiiviargumentin, ei arg2

A0 Entity allowing   Taho, joka mahdollistaa
A1 Action allowed   Toiminta, joka mahdollistetaan