luovuttaa

[home]

luovuttaa.1

Give up or in, yield

(tags: model:surrender.01)

Luovuttaa, antaa periksi, antautua

A0 Entity surrendering   Taho, joka luovuttaa
A1 Thing surrendered   Asia, joka luovutetaan
A2 Surrendered to   Kenelle luovutetaan

luovuttaa.2

Lose something (to someone)

(tags: model:lose.02, seed:menettää)

Menettää jotakin (jollekulle)

(tags: model:lose.02, seed:menettää)

A0 Entity losing something None Menettävä taho None
A1 Entity lost None Menetetty asia tai taho None
A2 Entity gaining thing lost None Taho, joka saa menetetyn asian None

luovuttaa.3

Give something to someone, e.g. a prize, information

(tags: model:give.01)

Antaa jotakin jollekin, esim. palkinto, tietoja

(tags: model:give.01)

A0 Entity giving arg1   Taho, joka luovuttaa arg1:n
A1 Thing given   Luovutettu asia
A2 Entity arg1 is given to   Taho, jolle arg1 luovutetaan