luonnehtia

[home]

luonnehtia.1

Describe

(tags: model:describe.01)

Kuvata, kuvailla

A0 Entity describing   Taho, joka kuvailee  
A1 Entity or thing described   Taho tai asia, joka kuvaillaan  
A2 Secondary attribute Described as what? Toissijainen attribuutti Miksi kuvataan?