luokitella

[home]

luokitella.1

Categorize

(tags: model:categorize.01)

Luokitella

A0 Entity who categorizes   Taho, joka luokittelee
A1 Thing or entity categorized   Asia tai taho, joka luokitellaan
A2 Category   Luokka