lukea

[home]

lukea.1

Read

(tags: model:read.01)

tulkita kirjoitusta

A0 Reader   Lukija
A1 Thing read (book)   Luettava asia (kirja)
A2 Benefactive or direction   Hyötyjä tai suunta
A3 Text, content   Teksti, sisältö

lukea.2

Be a student, learn something, commit to memory

(tags: model:study.01, seed:opiskella)

Opetella jotakin, oppia muistamaan

(tags: model:study.01, seed:opiskella)

A0 Student None Opiskelija None
A1 Subject None Opintojen aihe None

lukea.3

It says, impersonal

Esim. Kivessä lukee

Jossakin on pätkä tekstiä, persoonaton

e.g. it says on the stone

A1 Text   Teksti

lukea.4

Count, enumerate

(tags:model:count.01)

Lukea mukaan, hyväksi

A0 Counter   Taho, joka lukee mukaan/hyväksi
A1 Thing counted   Asia, joka luetaan mukaan/hyväksi

lukea.5

Consider

Laskea joksikin (tags:model:consider.02)

A0 Agent   Taho, joka lukee joksikin
A1 Entity under consideration   Asia, joka luetaan joksikin
A2 For what/secondary predicate   Millaiseksi asia luetaan