lueskella

[home]

lueskella.1

Read

(tags: model:read.01)

tulkita kirjoitusta

A0 Reader   Lukija
A1 Thing read (book)   Luettava asia (kirja)
A2 Benefactive or direction   Hyötyjä tai suunta
A3 Text, content   Teksti, sisältö