lohduttaa

[home]

lohduttaa.1

Comfort

tags:model:comfort.01

Lohduttaa

A0 Entity who comforts   Taho, joka lohduttaa
A1 Entity comforted   Lohdutettava taho
A2 Instrument or manner   Lohdutuksen tapa tai väline