lisääntyä

[home]

lisääntyä.1

Reproduce, breed, procreate

Lisääntyä, tuottaa jälkeläisiä

A0 Entity reproducing   Taho, joka tuottaa jälkeläisiä

lisääntyä.2

Increase, grow, become bigger or greater (in amount)

N.b! Not in sync with increase.01, no arg0 in Finnish

Kasvaa, tulla suuremmaksi tai laajemmaksi (määrässä)

Huom! Ei synkr. increase.01:n kanssa, suomessa ei arg0:a

A1 Thing increasing   Asia, joka lisääntyy
A2 Amount increased by, EXT or MNR   Lisääntymisen määrä, EXT tai MNR
A3 Start point   Lähtökohta
A4 End point   Lopputilanne