linkittää

[home]

linkittää.1

link

yhdistää joku johonkin

A0 Agent   Linkittäjä
A1 First thing   Ensimmäinen asia
A2 Second thing   Toinen asia
A3 Instrument, string   Välinen, merkkijono