liittyä

[home]

liittyä.1

Join, get together

Note: not in sync with join.01, no separate causer in Finnish

Liittyä joukkoon tai seuraan

Huom! Ei synkr. join.01:n kanssa, ei erillistä aiheuttajaa suomessa

A0 Entity joining something   Taho, joka liittyy seuraan
A1 Entity joined   Taho, johon/jonka seuraan liitytään

liittyä.2

Relate, be relevant to

Note: not in sync with relate.01, no arg0 in Finnish

Liittyä johonkin aiheeseen

Huom! Ei synkr. relate.01:n kanssa, ei arg0:aa suomessa

A1 Thing relating to something   Asia, joka liittyy johonkin
A2 Thing arg1 relates to   Asia, johon arg1 liittyy