liitää

[home]

liitää.1

Glide, fly

Note: not in sync with glide.01 or glide.02, VVB in Finnish, and has arg2. Arg0 and arg1 mutually exclusive! (tags: VVB)

Liitää, lentää

Huom! Ei synkr. glide.01:n tai glide.02:n kanssa, suomessa VVB ja ottaa myös arg2:n. Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat.

A0 Entity gliding, agent E.g. a bird Taho, joka liitää, agentti Esim. lintu
A1 Thing gliding If not arg0. E.g. a plane. Asia, joka liitää Jos ei arg0. Esim. lentokone.
A2 Destination, direction, DIR   Määränpää, suunta, DIR