liikutella

[home]

liikutella.1

Cause to move

Liikutella, liikuttaa

A0 Entity moving   Taho, joka liikkuu