liikkua

[home]

liikkua.1

To move, change location, also methaphorically

N.B not in sync with move.01, different argument structure in Finnish. Arg0 and arg1 mutually exclusive. (tags: VVB)

Liikkua, siirtyä, myös kuvainnollisesti

Huom! Ei synkr. move.01:n kanssa, suomessa erilainen argumenttirakenne. Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat.

A0 Entity moving actively   Taho, joka liikkuu aktiivisesti  
A1 Entity being moved If not arg0 Taho, jonka liikkeen jokin aiheuttaa Jos ei arg0
A2 LOC   LOC