lieventää

[home]

lieventää.1

Moderate

Note: not in sync with moderate.01, additional args 2 and 3 in Finnish

Lieventää

Huom! Ei synkr. moderate.01:n kanssa, suomessa lisäksi arg:t 2 ja 3

A0 Entity who moderates   Taho, joka lieventää
A1 Thing moderated   Asia, jota lievennetään
A2 Initial state   Alkutila
A3 End state   Lopputila