levittyä

[home]

levittyä.1

Be spread

Note: not in sync with any sense of spread, this is only the “butter spreads easily” kind of use.

Levittyä, tulla levitetyksi

Huom! Ei synkr. minkään spread-merkityksen kanssa, tämä on vain “voi levittyy helposti” -käyttö.

A1 Thing spreading   Asia, joka leviää
A2 MNR   MNR