lennähtää

[home]

lennähtää.1

Fly, travel through air above ground

Also metaphorically, arg0 and arg1 mutually exclusive (tags: VVB)

Matkustaa ilmassa, lentää

Myös kuvainnollisesti, arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat

A0 Entity who flies, agent   Taho, joka lentää, agentti  
A1 Entity who travels by plane if not arg0 Taho, joka on matkustaja jos ei arg0
A2 Goal, recipient   Määräpaikka, myös taho, joka ottaa vastaan