lastuta

[home]

lastuta.1

Chip

Lastuta, tehdä lastuja

A0 Entity chipping   Taho, joka lastuaa
A1 Chips   Lastut