laskea

[home]

laskea.1

Lower something, move down

Rare VVB in Finnish, transitive use is in the same verb (tags: seed:laskea, model:lower.01, VVB)

Siirtää alaspäin, vähentää

Harvinainen VVB suomessa, transitiivinen käyttö samassa verbissä

A0 Entity lowering something   Taho, joka laskee jotakin  
A1 Entity being lowered If not arg0 Taho, jota lasketaan Jos ei arg0
A2 EXT   EXT  
A3 Start point   Lähtökohta  
A4 End point   Päätepiste  

laskea.2

Calculate, compute something

(tags: model:count.01)

Tehdä laskutoimituksia

(tags: model:count.01)

A0 Entity counting   Taho, joka laskee
A1 Thing counted   Laskettava asia

laskea.3

Count in

(tags: model:count.02)

Laskea mukaan johonkin

(tags: model:count.02)

A0 Entity who counts arg1 in (tags: rare) Taho, joka laskee arg1:n mukaan (tags: rare)
A1 Entity being counted in   Taho, joka lasketaan mukaan johonkin  
A2 Group where arg1 is being counted in   Ryhmä, johon arg1 lasketaan mukaan  

laskea.4

Pee oneself

(tags: phrasal)

Laskea alleen

(tags: phrasal)

A0 Person urinating   Virtsaava henkilö

laskea.5

Let something flow, release

Note: not in sync with release.01, arg3 in Finnish (tags: seed:laskea)

Antaa jonkin virrata, päästää

Huom! Ei synkr. release.01:n kanssa, suomessa arg3 (tags: seed:laskea)

A0 Entity releasing something   Taho, joka laskee jotain (liikkeelle, vapaaksi)  
A1 Thing released   Laskettu asia  
A2 Released from (tags: rare) Paikka tai tila, josta asia on laskettu (liikkeelle) (tags: rare)
A3 Released to   Paikka tai tila, johon asia lasketaan  

laskea.6

Ski down a hill

(tags: model:ski.01)

Laskea mäkeä alas

(tags: model:ski.01)

A0 Entity sliding downhill   Taho, joka laskee mäkeä
A1 Hill   Mäki