lappaa

[home]

lappaa.1

Put something to somewhere

(tags: model:put.01, seed:panna)

Laittaa jotain johonkin

A0 Entity putting   Laittava taho  
A1 Entity put somewhere   Laitettava asia tai olio  
A2 Destination Can also be abstract Määränpää Voi olla myös abstrakti