lakata

[home]

lakata.1

Stop, stop doing something

Arg0 and arg1 mutually exclusive. Compare with alkaa (tags: VVB)

Lopettaa, loppua

Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat. Vrt. alkaa

A0 Entity who stops doing something   Taho, joka lakkaa tekemästä jotain  
A1 Thing stopping if not arg0 Asia, joka lakkaa jos ei arg1
A2 Action arg0/arg1 stops   Toiminta, jonka arg0/arg1 lopettaa