laittaa

[home]

laittaa.1

Put something to somewhere

(tags: model:put.01, seed:panna)

Laittaa jotain johonkin

A0 Entity putting   Laittava taho  
A1 Entity put somewhere   Laitettava asia tai olio  
A2 Destination Can also be abstract Määränpää Voi olla myös abstrakti

laittaa.2

Make, do, produce something

(tags: model:make.01, seed:valmistaa)

Valmistaa, tehdä jotakin

(tags: model:make.01, seed:valmistaa)

A0 Entity making None Taho, joka valmistaa None
A1 Thing made None Valmistettu asia None
A2 Thing from where arg1 is made, thing changed None Asia, josta arg1 on tehty, muuttuva asia None
A3 Entity to whom arg1 is made None Taho, jolle arg1 valmistetaan None