lämmittää

[home]

lämmittää.1

Warm

tags:model:warm.01

Lämmittää

A0 Entity or thing that warms   Taho tai asia, joka lämmittää
A1 Thing becoming warm   Asia, joka lämpiää