lähteä

[home]

lähteä.1

Leave, move from to

Note: not in sync with leave.01, different arg2 and arg3 and arg4 only in Finnish

Mennä jostain jonnekin

Huom! Ei synkr. leave.01:n kanssa, erilainen arg2 ja arg3 ja arg4 vain suomessa

A0 Entity leaving   Taho, joka lähtee
A1 Destination   Paikka, jonne mennään
A2 Place of departure   Lähtöpaikka
A3 Purpose e.g. “Lähdin syömään”, “lähteä kävelylle” “I went for a walk”, “I went for a meal” Tarkoitus
A4 Path e.g. “lähdin naapurin kautta syömään” “I went by my neighbor’s to have a meal.” Reitti

lähteä.2

Come away

tags:phrasal

Lähteä irti

A1 Thing coming away   Asia, joka lähtee irti
A2 Source   Lähde

lähteä.3

Go along, start

No movement involved

Ryhtyä tekemään jotakin (tehdä + verbi)

Ei mukana liikettä

A0 Entity starting something   Taho, joka lähtee tekemään jotakin
A1 Action   Teko, jota lähdetään tekemään