lähetä

[home]

lähetä.1

Move towards something

Note: not in sync with approach.01, VVB in Finnish (tags: VVB, seed:lähestyä). Arg0 and arg1 mutually exclusive.

Liikkua kohti jotain

Huom! Ei synkr. approach.01:n kanssa, VVB suomessa. Arg0 ja arg1 toisensa poissulkevat.

A0 Agent in motion   Agentti, joka liikkuu  
A1 Thing in motion if not arg0 Asia, joka liikkuu jos ei arg0
A2 Destination, thing or entity approached   Määränpää, asia tai taho jota lähestytään