kyllästää

[home]

kyllästää.1

Saturate, impregnate, fill to capacity

(tags: model:saturate.01)

Kyllästää, täyttää ääriään myöten

A0 Entity filling something   Taho, joka täyttää jotain
A1 Thing filled, container   Asia, joka täytetään, säiliö
A2 Thing arg1 is filled with, substance   Asia, jolla arg1 täytetään, aine