kyhjöttää

[home]

kyhjöttää.1

Squat, sit ungracefully

(tags: model:squat.01)

Kyhjöttää, kököttää

A1 Entity or thing squatting Unlike in regular sitting in Finnish, this feels unagentive. Can be animate, though! Taho tai asia, joka kyhjöttää Toisin kuin tavallisessa istumisessa suomessa, tämä tuntuu olevan ei-agentiivinen. Voi kuitenkin olla elollinen!
A2 LOC   LOC