kyetä

[home]

kyetä.1

Be able to do something

(tags: seed:pystyä)

Kyetä tekemään jotakin

A0 Entity capable of doing something   Taho, joka kykenee johonkin
A1 Thing arg0 is able to do   Asia, jonka arg0 pystyy tekemään