kuvata

[home]

kuvata.1

Photograph, take pictures

(tags: model:photograph.01)

Ottaa (valo)kuvia

A0 Entity taking photographs   Taho, joka kuvaa
A1 Entity or thing photographed   Kuvattu taho tai asia

kuvata.2

Describe

(tags: model:describe.01)

Kuvata, kuvailla

A0 Entity describing   Taho, joka kuvailee  
A1 Entity or thing described   Taho tai asia, joka kuvaillaan  
A2 Secondary attribute Described as what? Toissijainen attribuutti Miksi tai minkälaiseksi kuvataan?