kuvastua

[home]

kuvastua.1

Be reflected

Literal or figurative

Heijastua

Kirjaimellinen tai kuvainnollinen

A1 Original image, thing reflected Unlike in English, usually the subject Alkuperäinen kuva, asia joka heijastuu Toisin kuin englannissa, yleensä subjekti
A2 Surface reflecting arg1 Unlike in English, usually a nominal modifier Pinta, josta arg1 heijastuu Toisin kuin englannissa, yleensä nominaalimääre