kuvastaa

[home]

kuvastaa.1

Reflect

Also abstract usage (tags: model:reflect.01)

Kuvastaa, heijastaa

Myös abstrakti käyttö

A1 Thing reflected by arg2 Original thing, e.g. image or thought, normally object Asia, jota arg2 kuvastaa Alkuperäinen asia, esim. kuva tai ajatus, yleensä objekti
A2 Surface or thing reflecting arg1   Pinta tai asia, joka kuvastaa arg1:tä