kuulustella

[home]

kuulustella.1

Interrogate, question

Not in sync with interrogate.01, arg1 and arg2 the other way round in Finnish

Kuulustella, kysyä kysymyksiä

Ei synkr. interrogate.01:n kanssa, arg1 ja arg2 toisinpäin suomessa

A0 Entity interrogating   Taho, joka kuulustelee
A1 Entity interrogated   Taho, jota kuulustellaan
A2 Topic of interrogation   Kuulustelun aihe