kuulua

[home]

kuulua.1

Be included in, belong to

Sisältyä, kuulua

A1 Entity or thing belonging to something or someone   Taho tai asia joka kuuluu johonkin tai jollekin  
A2 Entity or thing which arg1 belongs to Owner or group Taho tai asia, johon tai jolle arg1 kuuluu Omistaja tai ryhmä

kuulua.2

Sound, be audible

Note: Not in sync with sound.02, no arg0 in Finnish

Kuulua ääntä

Huom! Ei synkr. sound.02:n kanssa, suomessa ei arg0:a

A1 Sound being audible   Ääni, joka kuuluu

kuulua.3

Have to do something

Olla velvollinen tekemään jotain

A1 Thing someone has to do   Asia, joka täytyy tehdä