kutsua

[home]

kutsua.1

Call someone by a name

Note! Not in sync with name.01 or name.02, possible for both arg2s to occur in the same instance (tags: seed:nimetä)

Kutsua jotakuta jollakin nimellä

Huom! Ei synkr. name.01 tai name.02:n kanssa, molempien arg2:t voivat esiintyä samassa esimerkissä (tags: seed:nimetä)

A0 Entity naming someone   Taho, joka kutsuu jotakuta nimellä
A1 Entity named   Nimetty taho
A2 Name of arg1   Arg1:n nimi
A3 Entity arg1 is named after   Taho, jonka mukaan arg1 on nimetty

kutsua.2

Invite, summon

(tags: model:invite.01)

Kutsua, pyytää paikalle, pyytää käymään

A0 Entity inviting   Taho, joka kutsuu
A1 Entity invited   Taho, joka on kutsuttu
A2 Thing or place arg1 is invited to   Asia tai paikka, johon/jonne arg1 on kutsuttu