kuolettaa

[home]

kuolettaa.1

Cancel e.g. a credit card

(tags: model:cancel.01)

Kuolettaa esim. luottokortti

A0 Entity cancelling something   Taho, joka kuolettaa jotain
A1 Thing cancelled   Kuoletettu asia