kummitella

[home]

kummitella.1

Haunt, behave like a ghost

Note: not in sync with haunt.01, location and experiencer separate in Finnish, no theme.

Kummitella, käyttäytyä kuin kummitus

Huom! Ei synkr. haunt.01:n kanssa, suomessa paikka ja kokija erikseen, ei teemaa.

A0 Ghost   Kummitus  
A2 LOC   LOC  
A3 Experiencer of haunting E.g. “hän kummitteli minulle” (“he haunted me”) (tags: rare) Kummittelun kokija Esim. “hän kummitteli minulle”