kuhista

[home]

kuhista.1

Bustle

Vilistä, kuhista

A0 Entities bustling   Tahot, jotka vilisevät
A2 LOC   LOC

kuhista.2

Talk with someone mutually about something

(tags: model:discuss.01)

Puhua jonkun kanssa jostakin vastavuoroisesti

A0 Entity talking   Taho, joka puhuu
A1 Topic of the discussion   Keskustelun aihe
A2 Conversation partner   Keskustelukumppani