koskea

[home]

koskea.1

Deal with, concern, cover something

(tags: model:concern.02, seed:käsitellä)

Käsitellä jotakin, tarkastella, liittyä

A0 Entity dealing with something   Taho, joka käsittelee jotakin, liittyy johonkin
A1 Thing dealt with   Käsitelty asia, asia johon arg0 liittyy

koskea.2

Touch, concrete or abstract sense

(tags: model:touch.01, seed:koskea)

Koskettaa, konkreettisesti tai abstraktisti

A0 Entity touching something   Taho, joka koskee johonkin
A1 Entity touched   Taho tai asia, johon kosketaan
A2 Instrument of touching (tags: rare) Koskettamisen väline