korjata

[home]

korjata.1

To mend, repair

Note: Not in sync with fix, repair etc., instrument present in Finnish (tags: seed:paikata)

Paikata, korjata

Ei synkr. fix, repair jne. kanssa, suomessa väline yleinen (tags: seed:paikata)

A0 Entity repairing something   Olio, joka paikkaa jotain
A1 Entity repaired   Asia, jota paikataan
A2 Instrument, entity with which arg1 is repaired   Väline, asia, jolla paikataan

korjata.2

Harvest, collect

(tags: phrasal) N.B. also metaphorically, possible “talteen” PRT

Korjata satoa, poimia talteen

Huom! Myös kuvainnollisesti, mahdollinen “talteen” PRT

A0 Entity who harvests   Taho, joka korjaa satoa
A1 Entity harvested   Taho tai asia, joka korjataan sadoksi