koota

[home]

koota.1

Assemble, gather together

(tags: model:assemble.02)

Kerätä yhteen

A0 Entity causing some grouping   Taho, joka kerää jotakin yhteen  
A1 Entity or thing being gathered   Taho tai asia, joka kerätään  
A2 Group if separate from arg1 Ryhmä jos erillinen arg1:stä

koota.2

Assemble, construct

(tags: model: assemble.01)

Rakentaa, kasata palasista

A0 Entity building   Taho, joka rakentaa
A1 Thing built   Rakennettu asia
A2 Material, start state   Materiaali, alkutila
A3 End state (tags: rare) Lopputila