koordinoida

[home]

koordinoida.1

Organise

Järjestellä, järjestää

A0 Entity who organises   Taho, joka järjestelee
A1 Thing or things organised   Asia tai asiat, joita järjestellään