kompuroida

[home]

kompuroida.1

Stumble

tags:model:stumble.01

Kompuroida

A0 Entity who stumbles   Taho, joka kompuroi
A1 Thing stumbled over   Este