kompastua

[home]

kompastua.1

Trip over something

Kompastua johonkin

A0 Entity who trips over something   Taho, joka kompastuu
A1 Thing tripped over   Asia tai esine, johon kompastutaan