komentaa

[home]

komentaa.1

Order

Komentaa

A0 Entity who orders   Taho, joka komentaa  
A1 Entity ordered Metaphorically thing can be ordered as well Taho, jota komennetaan Kuvainnollisesti myös asiaa voi komentaa
A2 Ordered action   Asia tai teko, johon komennetaan