kokea

[home]

kokea.1

Experience

(tags: model:experience.01)

Kokea, tuntea

A0 Experiencer   Kokija
A1 Thing experienced   Asia, joka koetaan (joksikin)